To be or Not to be!

These are my views about the ‘Rainy days’ all over and uncontrollable conditions.

rainsప్రకోపం – ప్రకృతికి వచ్చిన కోపంగా చెప్పొచ్చు. ఇష్టానుసారం చెట్లను నరికి చెరువులు నాలాలు కబ్జా చేసి Nature layout ని మన layout గా మార్చి. పై పెచ్చు lush greens  లో అద్భుతమైన project  అని marketing చేసుకుని మురిసిపోతాం. పక్కోడిని ఊదరగొడతాం కొనుక్కునే దాకా!

మన నాలాలు మనమే తవ్వుకుని అందులో జనాలు పడుతుంటే వీడియోలు తీసి whatsapp లో షేర్ చేసి ముసలి కన్నీట్లో కొట్టుకుపోతుంటాం! కదూ?

ఇంకా ఎన్నెన్నో మన చిద్విలాసాలు!

Processed with VSCOcam with c8 presetమన పక్కింటి వాడు ఒక అంగుళం గోడ పెంచి కడితే గోల గోల చేసే మనం, ప్రకృతి layout ని మార్చి వేస్తే ఎం జరగొచ్చు అనే దానికి భయంకర ప్రళయ సమాధానం గత వారం పది రోజులుగా కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలు.

So let us do this, let’s do that…this is all momentary emotional pseudo reaction we offer to nature in response to any natural calamity.


Hey it’s not my problem!


Then whose???

When in problem we start thinking of how to be safe next time and involve ourselves in non-productive post-mortem activities.

Problem’s over – we get back to relaxed mode. A vicious loop which we have meticulously designed to get into every time. And surprisingly we have mastered the art! Kudos to all of us for having such innate talents.

Everybody speaks of oceanic traffic in most of the cities in this world. One individual in each car. 100 such cars occupy the whole length of roads.traffic

We do not have to prove to ANYONE that we can afford a car, or we have a nice trendy car, or we are the best drivers. World cares Sh*t about how you commute to your workplace – is what I feel.

Nothing to offend anyone. When travelling with family or friends take them along, drive safe, enjoy the weekend or party time.

Who said you cannot afford a car. Who are showing off that you have a trendy car, who are you impressing thatcar2.

CAn We do This!


In a somewhat different way – 1 individual – 1 bike or 4-5 individuals – carpooling.

This not only reduces the number of vehicles on road also minimizes the amount of space utilized in general.

I am skeptic about how many of us can adopt this, 2 out of 100 – that’s human attitude. We cannot help it. We need a BIG BANG of our show off things among friends, colleagues, relatives etc.

Thanks to a couple of my cousins, friends and myself and those “who literally feel for the society each day, each minute and are ready to struggle at the cost of their own comfort and safety”.

People may think we are misers and comment that we are brooding over our four wheelers. But certainly NOT. It is the way we are being socially responsible.

Nature’s holy shower

కాలుష్యపు కోరల్లో చిక్కుకున్న ప్రకృతి, మనం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించడంలేదని, తనకు తానే శుద్ధోదక స్నానం చేసినట్టుంది.

butterfly1

కొన్ని దశాబ్దాలుగా పట్టిన మురికి పోవాలంటే కొన్ని వారాలైనా శుద్ధి చేసుకోక తప్పదు. 

Am I lazy!

If you can get up from your bed in the morning then you cannot call yourself lazy.

run

If you believe you are lazy – try these

  • Can you stop breathing?
  • Can you stop thinking?
  • Can you cease to smell, see, touch, hear, taste?

Yes, then you are lazy. No, then you are not. Start consuming up the enormous fuel of energy you have in the subconscious mind.

Nobody’s a loser until death! Make winning your habit, your addiction!

Sweeties 30

సుఖాలలో మనిషి మబ్బులలో తేలితే, కష్టాలు మబ్బులలోని నీటి తో పాటు మనిషిని కిందకు దింపి (క)నీళ్ల లో ఈదేట్టు చేస్తాయి.

sunny-day

But అక్కడే ధైర్యమనే సూర్యుడు hero లా entry  ఇచ్చేస్తాడు, sometimes!

It’s Black – మళ్ళీ పుడదామా?!!!

నలుపు తెలుపుల నడుమ రంగుల ప్రపంచం – జనన మరణాల నడుమ మాయా తరంగం!

images-1

అమ్మ కడుపులోని అంధకారం నుండి ప్రపంచపు వెలుగు లోకి ఒక మారు పుట్టుక. లా మొదలైన ఈ నలుపు తెలుపుల ఆట ప్రతి రోజు ఆడతామట. How?

చీకటి పడుతూనే పడుకుని వెలుగు రాగానే పుట్టి.

‘నిదురిస్తున్న వాడు సగం శవం’ అంటే మెలుకువ రాగానే మళ్ళీ వాడు పుట్టినట్టే కదా? (కాకపొతే నిన్నటి మీద శరీరం తో పాటు బుర్ర కూడా ‘ఒక రోజు’ పెరుగుతుంది మరి! అంటే ‘పసి’ నుండి ‘కసి’ వరకు.)

ఈ లెక్కన మనం ప్రతి రోజు పుడుతున్నాం.

sunrise

ప్రతి రోజు ఒక కొత్త జీవితానికి, ఆ జీవితం లో కొత్త కోణానికి నాంది పలుకుతున్నాం. కొత్త ఆశల పల్లకి ఎక్కి దిగుతూనే ఉన్నాం. ఈ రోజు ఓడిపోయినా రేపు మళ్లీ పుడతామన్న ఆశ, గెలుస్తామన్న ఆశ. అమ్మ లాగే ఆశ కూడా చాలా మంచిది.

అమ్మ, ఆశ – రెండిటి లో ఏది లేకపోయినా ‘బతుకు’ లేదు.

‘నిరాశ చీకటి’ నడ్డి విరగ్గొడితే ఆశ కట్టె పట్టుకుని లేచి నిలబడడమే. తమసోమా జ్యోతిర్గమయా అన్నట్లు – చీకటి నుండి వెలుగు లోకి పుడదామా మరి?

My Musings

And here I am!!! Back to my natural self. Resuming the write-up, that’s solely my own.🙂

August 29th, very happy to celebrate ‘Vinayaka Chavithi’ @ ‘My Home’. You can easily see a sense of pride when I say ‘My Home’. The pride I have while I enjoy being in own home today. It’s been a year I moved to this ‘achievement’ with my family, August 23rd.

The journey was not so easy and it’s known to all my near and dear, the hardships and hard work that went into accomplishing this ‘sweet’ piece of success.

This is one part of it. The other side that muses me at this moment is ‘am I really happy from inside?’. I feel or rather I believe I am not. People around me have always helped me to make myself more fit for situations, and to grow…than I deserve. At each stage of life, I have a new task / lesson to learn and grow-up.

I am now thinking of one thing – are desires and learning same? For the fact that both keep you restless.

  • You have desires..you need something and you are not happy because you do not have it at this moment.
  • You want to learn something..you become impatient or passionate to get that because you do not have the ‘skillset’ at this moment.

My current challenge is to learn and grow; so that I can step-up to next wrung. Whether I have taken the challenge or not, forms part of ‘my musings’ again.

See you soon!