తెలుగు తిథులు

శ్రీ రామ నవమి అని వినే ఉంటారు.
ఆ …పండుగని మాకూ తెలుసు!
ఇక్కడ ‘నవమి’ మీద దృష్టి పెడితే, అది ఏమిటి..అని ఆలోచించారా ఎప్పుడైనా. నవమి అనేది ఒక తిథి. తిథి అంటే…ప్రశ్నలు మొదలుపెట్టారా అప్పుడే…
క్రింద విశదీకరించాను చూడండి / చదవండి 

మన తెలుగు నెలలలో కాల కొలమానం తెలుసుకునే ముందు కొన్ని పదాలని అర్థం చేసుకుందామా

 • పక్షం – పదిహేను రోజులు
 • శుక్ల పక్షం – చంద్రుడు నెలవంక నుండి పూర్ణ చంద్రుడిగా మారేందుకు పట్టే  వ్యవధి
 • కృష్ణ పక్షం –  చంద్రుడు పూర్ణ చంద్రుడి రూపం నుండి నెలవంకగా మారేందుకు పట్టే వ్యవధి
 • తిథి – శుక్ల పక్షం మరియు కృష్ణ పక్షం లోని 15 రోజులని లెక్కించటానికి వాడబడే పేర్లు
ఇప్పుడు తిథుల పేర్లను చూద్దాం
 • పాడ్యమి
 • విదియ
 • తదియ
 • చవితి
 • పంచమి
 • షష్ఠి
 • సప్తమి
 • అష్టమి
 • నవమి
 • దశమి
 • ఏకాదశి
 • ద్వాదశి
 • త్రయోదశి
 • చతుర్దశి
 • పౌర్ణమి / అమావాస్య
మన తెలుగు వారికి  అమావాస్య నుండి అమావాస్య వరకు ఒక నెల అని లెక్క. ప్రతి అమావాస్యకి ఒక నెల మారుతుంది మనకి.
అయితే ఇక్కడ విచిత్రమేమిటంటే  ఆంగ్లము లోని నెలలు ప్రతి 30 / 31 రోజులకి మారినట్లు, తెలుగు లోని నెలలు కచ్చితముగా మారవు. అందుకనే మనము అధిక మాసము అనే మాట వింటుంటాము.
ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకి ఒక మారు అధిక మాసం వస్తుంది.
దీని గురించి మళ్ళీ ముచ్చటిద్దాము, సరేనా!
మీరు కూడా మీ సలహాలు, అభిప్రాయాలను ఇక్కడ పంచుకోవచ్చు. 

sriram711@gmail.com కు మెయిల్ చెయ్యండి
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.