త్రిలింగ దేశం (ఆంధ్ర దేశం)

శ్రీశైలం, ద్రాక్షారామం, శ్రీ కాళేశ్వరం – వీటిని త్రిలింగాలని, అవి కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ‘త్రిలింగ’ దేశమని ప్రతీతి.

Trilinga Desam1

 

ఈ త్రిలింగ దేశమే కాలానుగుణంగా ఇప్పుడు మనకి తెలిసిన ‘ఆంధ్ర దేశము’ అయినది.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.